JENLE

Se foredrag på Foredrag
Dato:
20-02-2018

Uge nummerr:
8
Søg her!!


FORRIGE SIDE

FORSIDE


.
FOTOALBUM

LINK

SØG & SURF

KONTAKT


JENLE
02 - Svend Sørensen om Salling og Nordfjends

Salling
Nordfjends


Jenle ligger placeret midt i et typisk østsallingsk landskab.
Ved Jenle har Skov- og Naturstyrelsen etableret to vandreture.
Desuden er der en primitiv overnatnings-plads i skoven.
Størstedelen af Salling og Nordfjends præges af et bølget morænelandskab, som viser stor variation langs hele kysten. I den sydvestlige del af Salling findes det småbakkede dødislandskab ved Lem. Kystklinterne ved Kås Hoved og Gyldendal er særdeles spændende med aflejringer fra de seneste tre istider. Omkring Harre Vig og i Nordsalling er landskabet varieret med smalle fjorde og kystklinter fra stenalderhavet. Ved Åsted udgravede man i 1993 skelettet af en 5.800 år gammel finhval på ca. 16 meters længde. Den strandede i en smal fjordarm i stenalderhavet, men som nu ligger 3 km inde i landet.

Branden i det nordligste Salling har indskrevet sig i geologernes navnebog. Stedet har givet navn til Brandenler, der kan ses i en nu nedlagt lergrav. Det fede ler er mørkegråt og indeholder en del glimmer. De ca. 30 mio. år gamle aflejringer er især kendt for deres indhold af forsteninger i de såkaldte krabbeboller (runde kalkkonkretioner). Brandenler kan ses flere steder langs Sallings sydøstlige kyst fra Lyby strand til Mogenstrup strand samt på vestkysten af Harre Vig.Undertekster:
Om "Jenle"
Jenle
Ordet jenle er jysk og betyder enlig, et velvalgt navn for den smukt beliggende gård, hvor digteren Jeppe Aakjær boede fra 1907 til sin død i 1930. Hans kone Nanna blev boende indtil sin død i 1962. Datteren Solvejg Bjerre solgte i 1981 gården til staten, og der er i dag museum, som drives i et samarbejde mellem Viborg Amt og Skive og Sundsøre kommuner.

( læs mere..)

Skive by
Skive
Skive ligger ved en smeltevandsdal, hvor store vandmasser har strømmet, da isen smeltede væk fra Jylland. Tilbage er der nu kun et åløb, Skive å, som får størsteparten af sit vand fra Karup å. Men omgivende terrasser vidner om stadier med betydeligt mere vand i Skive ådal.

( læs mere..)

Om Fur
Fur
I forhold til sine kun 22 km2 er Fur rig på natur- og menneskeskabte seværdigheder. Øen består af tre landskabstyper. Sydfur er ret flad, mens der mod nord er et meget markant bakkeland, der når en højde af indtil 75 m. Desuden gennemskæres øen tre steder af lavtliggende mose- og engarealer, hvor vandet for ca. 7.000 år siden strømmede gennem åbne sunde. Langs hele sydkysten ses en smal strandeng, der er dannet af hævet stenalderhavbund.

( læs mere..)

Højslev
Højslev
Højslev havde som andre danske stationsbyer sin blomstringstid 1880-1920.
( læs mere..)

Glyngøre
Glyngøre
Alene af navnets sidste led kan man høre, at Glyngøre ligger ved vandet.
( læs mere..)

Lundø
Lundø
Helt yderst på halvøen Lundø i Nordfjends findes den 1 km lange Jelse Odde.
( læs mere..)

Hjarbæk Fjord
Hjarbæk Fjord
Mange store og små køkkenmøddinger langs strandkanten viser, at der var fiskere ved Hjarbæk Fjord allerede i jægerstenalderen. Nu er fiskeriet som erhverv en saga blot, men for 100 år siden var der et stort fiskeri på fjorden. Det var specielt den fede ål, der trak. Når ålefiskeriet blev givet fri, kunne der være op til 100 fiskerbåde på fjorden.

( læs mere..)

Fiskerfartøj
Sjægten
Sjægten var i mange år det foretrukne fiskerfartøj i Limfjorden. Den tradition holdes i live af lokale folk i Hjarbæk Sjægtelaug, der i en årrække har istandsat og nybygget denne smukke jolle.
( læs mere..)

Erhverv
Erhverv
"Sallings fede muld" er en vending, der ofte bruges for at karakterisere egnen. I Salling er der også mange steder meget god landbrugsjord, om end der også er sandede arealer i det vestlige og nordlige Salling. Bortset fra Krabbesholm skov, skoven ved Eskjær og krattet ved Kås så var Salling i århundreder helt uden træer. Endnu i dag domineres landskabet af de store, åbne flader med gode kornmarker. Her er landsbyer, men også en jævn bebyggelse af mange gode og store gårde. Det er grundmurede bygninger med store stuehuse og rummelige lader og længer bygget sammen om en stor, åben gårdsplads med gennemkørselsport ud til omverdenen.
( læs mere..)

Thise mejeri
Økologisk mælk
I landsbyen Thise i Salling ligger to mejerier på samme adresse.
( læs mere..)

Jens August Schade
Byen Skæve
Danmarks lyse digter Jens August Schade (1903-78) er vokset op i Asylgade nr. 7 i Skive.
( læs mere..)

Poul Bjerre - Krejbjerg
Krejbjerg som andelsby
Salling har i nyere tid - i 1970'erne - oplevet en genopblussen af de oprindelige andelstanker. Ikke som en folkelig bevægelse, men som et énmandsværk, der gik ud på at omskabe en hel landsby til et andelsfællesskab. Selv om det lå i tiden med samfundseksperimenter, så var eksperimentet af så radikal karakter, at det var uden sidestykke. Manden bag forsøget var Poul Bjerre (1924-1997), betegnet som arkitekt og socialfilosof i det nye danske nationalleksikon.

( læs mere..)

Rasmus Henrik Kruse
Rasmus Henrik Kruse
I lokalhistoriske bøger fra Midt- og Nordjylland optræder Rasmus Henrik Kruses billeder med samme forudsigelighed som kongefamilien i Se og Hør eller Billedbladet.

( læs mere..)

Esper Andersen - Cykler
Cykler - Esper Andersen
I slutninge af 1880'erne kom de første cykler til Nordjylland. I 1889 stiftedes Skive Cykleklub, der havde Esper Andersen som medlem. Han var mejeriejer i Jebjerg og gymnastiklærer på Salling Højskole. 1890 oprettede han egnens første cykelforretning, som han markedsførte ved at køre cykelløb sammen med sine mejerister.

( læs mere..)

"Bertel"
Bertel Dahlgaard
Grundlovsdag 1975 blev der sydvest for borgen rejst en mindesten for Bertel Dahlgaard (1887-1972).
( læs mere..)

Eskjær
Eskjær
Eskjær er en fredet herregård, der kan føre sin historie helt tilbage til 1328.
( læs mere..)

Stårupgård
Stårupgård
Lidt af en solstrålehistorie! Sådan kan man vist godt omtale Stårupgård eller Stårup Hovedgård, som den også kaldes. Da Lis Messmann og Jørgen Bram overtog stedet i 1988, lå hovedbygningen i dybt forfald i et ufremkommeligt vildnis.
( læs mere..)

Ørslev Kloster
Ørslev Kloster
Ørslev Kloster er i dag et firfløjet anlæg med kirken som nordfløj. Det smukke kloster har stort set haft samme udseende siden en omfattende ombygning omkring 1700.
( læs mere..)

Østergård
Østergård
Syd for Åsted i Nordsalling ligger Østergård, hvis hovedbygning stammer fra reformationstiden. Som regel er borganlæg fra den tid senere blevet ombygget til herregårde.
( læs mere..)

Jungetgård
Jungetgård
Den fredede hovedbygning til Jungetgård blev opført i midten af 1500-tallet af Herman Skeel på et firkantet voldsted nær Limfjorden.
( læs mere..)

Spøttrup
Spøttrup
Af middelalderlige bygninger i Danmark er langt de fleste kirker. Beboede huse endte som regel med at blive revet ned til fordel for noget mere moderne. Selv af de faste borge står der kun ganske enkelte nogenlunde urørt tilbage.
( læs mere..)

Grinderslev Kloster
Grinderslev
Grinderslev Kloster var i middelalderen Sallings eneste kloster. I dag er kirken det eneste, der er tilbage af de oprindelige bygninger.
( læs mere..)

Kås
Kås
Herregården Kås ligger på en lille halvø, der fra Salling skyder sig vestover mod Jegindø og Thyholm.
( læs mere..)

Lem Kirke
Lem kirke
Lem kirke er fra anden del af 1100-tallet og er især interessant på grund af sine mange billedkvadre.
( læs mere..)

Lihme Kirke
Lihme kirke
Kirken i Lihme omtales i et brev fra 1176, da bisp Niels i Viborg måtte udnævne en ny præst i Lihme.
( læs mere..)

Oldtiden
Oldtid
Perioden 2800 til 2400 før Kristi fødsel er en periode i bondestenalderen, der betegnes enkeltgravskulturen.
( læs mere..)

Bredhøj
Bredhøj
Dette fortidsminde har nogle ganske usædvanlige dimensioner. Højen er omtrent cirkelrund og har en diameter ved foden på godt 41 m.
( læs mere..)

Jættestuen
Ginderup jættestue
Jættestuen ligger i en gruppe af høje i Ginderup Plantage ca. 2,5 km nordvest for Krejbjerg. Den ligger omkring 100 m fra landevejen, der går fra Oddense over Krejbjerg til Rødding. - Husk lommelygte.
( læs mere..)

Ridebanen
Ridebanen
Midt på strækningen mellem Resen og Øster Lyby fører en natursti fra en P-plads op til en ringvold, der betegnes Ridebanen.
( læs mere..)

Skibsstader ved Harre Bjerg
Skibsstader ved Harre Bjerg
Ved Harre Vig finder man et usædvanligt levn fra vikingetiden.
( læs mere..)

Kardyb langdysse
Kardyb langdysse
Omtrent midtvejs mellem Tastum og Kobberup ligger en langdysse vest for gården Kardyb.
( læs mere..)

Hekseprocesser
Troldkonerne fra Thise
De fleste hekseprocesser fandt sted i første halvdel af 1600-tallet, men de havde en sidste opblussen i 1680'erne.
( læs mere..)

01 - Historien om Nanna og Jeppe Aakjærs hjem.

02 - Svend Sørensen om Salling og Nordfjends

03 - Inspirationen fra Aakjær

04 - Om Aakjær på Wikipedia

05 - Studielejlighed på Jenle

06 - Teltplads på Jenle