Skibsstader ved Harre Bjerg

Der er tale om spor efter to bådeskure, hvor langskibe var anbragt om vinteren. De ligger nede på stranden under Harre Bjerg, dér hvor Harre Nor går over i Harre Vig. Fra hovedlandevejen følges Harrebjergvej ca. 2 km, indtil grusvejen drejer skarpt til højre; her fører en sti og en trappe ned til vandet. Skibssætningerne ligger som to ovale hustomter med en længde af ca. 25 m. Væggene markeres af ½ m høje jordvolde, der har åbning ud mod vandet. Det er grundvoldene til to bådeskure. I fagsprog anvendes det oldnordiske ord for bådeskur, naust, der udtales nøst.

Nationalmuseet foretog i 1958 en gravning i den nordligste. Kun én genstand blev fundet: en 10 cm lang jernnagle af den sædvanlige slags, der kendes fra skibe. Det bekræftede formodningen om, at der var tale om anlæg til skibe. Det ville også være utænkeligt at lægge et beboelseshus så afsides med åben gavl ud mod vandet. Udgravningen viste da heller ikke spor efter gulv eller stolpehuller.

Man tænker sig skibene trukket op på ruller om efteråret og anbragt mellem jordvoldene, hvor de blev holdt i balance af træstolper. Derefter kunne et midlertidigt tag rejses over skibene. At der har være tale om vikingeskibe, udledes af længden på anlæggene. Der har været plads til havgående fartøjer på Gokstad-skibets størrelse. Kort efter vikingetiden sandede Limfjordens vestlige udløb til, og så har der ikke længere været brug for så store skibe inde i fjorden. De har været helt ubrugelige til det jollefiskeri, man senere kender til.

Hvem har skibene så tilhørt? Sikkert gårdene yderst på Harre Bjerg. Når vikingerne samlede en flåde for at drage ud på togt, så var flåden sammensat af storbøndernes egne skibe, der hver især var under kommando af sin ejer. En skibsstade behøvede dog ikke altid at være opført i nærheden af hjemstedet. Et skib nåede ikke altid hjem til vinteren, og så kunne man frit opføre et bådeskur ved stranden, for som det hedder i en islandsk lovbog: "Skibsstyreren kan hegne sit skib med græstørv og sten, hvor der hverken er ager eller eng."