Ridebanen

Den 8-9 m brede vold omkredser et område med en ydre diameter på omkring 43 m. Anlægget blev sikkert opført i den senere del af oldtiden som en ringborg, hvor en vigtig funktion var en væbnet overvågning af Sallings østligste hovedfærdselsåre. En lang række af høje op gennem Østsalling antyder et sådant ældgammelt vejforløb. I området ved anlægget ligger således syv fredede gravhøje, deriblandt den kendte Hagenshøj, og dertil kommer mindst fem sløjfede høje. På bakkeskråningerne nedenfor løber gamle hulveje, som førte ned til et vadested. I ufredstider kan voldstedet også have været brugt som tilflugtsborg af befolkningen. Anlægget blev fredet 1911. Navnet ”Ridebanen” kan forklares ud fra en anvendelse i forbindelse med hesteavl og opdræt i historisk tid. Hvordan den har været brugt, er der imidlertid ingen, der kan fastslå. Stedet har stadigvæk tilknytning til heste, idet ringvolden ligger på ejendommen Hagenshøj, hvor der opdrættes heste. Herfra kom den berømte travhest Tarok.