Lem Kirke

Brugen af stenskulpturer er især typisk for jyske kirker, der fortrinsvis blev bygget af tilhuggede granitkvadre. Fra begyndelsen var figurerne bemalede, og de har en symbolsk betydning, som det kan være svært at tolke i dag. Her skal vi heller ikke forsøge at udlægge betydningen af en havfrue, som slår et slag med ikke mindre end to haler på en billedsten i Lem kirke. Hun sidder i det store sydkapels østmur.

Hvis man ikke er til havfruer, så kan man kigge efter løver, drager eller sågar en elefant. Ikke mindre end 15 billedkvadre kan kirken fremvise; det overgås vist ikke af andre kirker i Danmark. De fleste af billedstenene har sikkert skiftet plads i tidens løb.

Den smukke korrunding er delt i fem fag af halvrunde søjler. Vinduets rundbue består af én stor sten, der er udsmykket med svævende figurer. Den romanske døbefont inde i kirken er til gengæld uden særlige udsmykninger. Altertavle og prædikestol er fra anden halvdel af 1800-tallet. Året 1588 blev et skæbneår for Lem kirke. Den stråtækte bygning kom i brand, fordi en karl skød efter duer på taget. Efter branden blev det store kapel mod syd indrettet og udsmykket med kalkmalerier.