Kardyb langdysse

Og det er sandhed en meget lang dysse! Med sine godt 184 m er det Danmarks længste. Beliggenheden er ganske besynderlig på den måde, at dyssen følger terrænets konturer ned ad en nordvestskrånende morænebakke. Dyssen er meget lav med en højde på kun godt 2 m, og hen over den østlige del går et dige fra historisk tid. Kun enkelte randsten er tilbage. Da de øvrige randsten blev fjernet, er jorden blevet lagt ud til siderne, så bredden er blevet øget til ca. 17 m. Der er ikke foretaget arkæologiske udgravninger i dyssen, og der kendes heller ikke fund fra de gravkamre, som den har eller har haft.

Fra dyssen er der en fin udsigt ud over den udtørrede Tastum sø. I zonen omkring søen er der foretaget undersøgelser på adskillige bopladser, som tilhører samme kultur som langdyssen, nemlig bondestenalderens tragtbægerkultur. Særlig i området et par km nordøst for langdyssen er der fundet spor efter en righoldig bebyggelse med dysser, jættestuer og offernedlæggelser.

Ca. 1 km syd for dyssen kan man finde Iglsø jættestue, der ligger, hvor Tastumvej støder til Jordemodervej. Jættestuen har to kamre, hvor der er fundet spor efter skeletter.