De blev først ejer af gården i 1919

Indtil da havde de boet til leje. De første år hos Jeppe Aakjærs broder, der på det tidspunkt ejede gården. Senere blev den overtaget af et konsortium, der foruden Jeppe Aakjær selv omfattede flere fremtrædende mænd på egnen. I 1919 blev Jeppe Aakjær i stand til at købe gården af konsortiet.

Jeppe Aakjær beboede Jenle indtil sin død i 1930. Her skrev han de fleste af sine digte, skuespil, romaner og artikler. Herfra udgik hans omfattende virksomhed som foredragsholder og social agitator. Og her arrangerede han de årlige Jenlefester. , hvor han selv og fremtrædende personligheder inden for tidens kulturelle og politiske liv talte til tusindtallige tilhørerskarer. De kom fortrinsvis fra Salling og Fjends, men mange dog også længere borte fra.