Hekseprocesser

Det mærkede man også til i Salling, hvor to søstre i 1686 blev anklaget for trolddom.

Sagen mod Anne og Mette Madsdatter af Sønder Thise er på én gang såre typisk og højst usædvanlig. Det typiske er deres elendige sociale baggrund. De var fattige, så de til dels måtte tigge sig til føden. Den ene af de to gamle, ugifte piger var oven i købet krøbling. Det usædvanlige er, at de vedstår alt uden mindste forbehold. Det er set før, at nogen har opfattet sig selv som troldfolk, men sjældent i så udpræget grad. Her kan det spille ind, at de måske er opflasket med sort magi, eftersom deres forældre også havde haft ry for at kunne udøve trolddom.

Steen Bilde til Jungetgård lod søstrene fængsle, og vidnerne kom nu med alle de historier, de kunne grave op i deres hukommelse. Kvinderne tilstod alt uden midste forsøg på udflugter. Hvor utroligt det end lyder, så påtog de sig beredvilligt skylden for hvert får og føl, hver ko og kalv, der var omkommet på egnen i de sidste 20 år. Så snart de havde hørt et vidne fortælle en historie, tilstod de bagefter, at netop sådant var det gået for sig. Anne fortalte, at de sammen med andre troldfolk var forsamlede ved Breum kilde tre gange om året, nemlig Valborg aften, Skt. Hans aften og Marie besøgelsesaften. De var en halv snes sammen, alle i katteskikkelse, og Fanden var imellem dem og skænkede for dem af et sølvbæger og legede på fiol for dem. Han var i skikkelse som en dreng med to røde øjne og i en rød kjortel.

Processen blev kort. Vidnerne blev afhørt d. 6. juli, og ugedagen derefter dømte herredstinget dem til levende at kastes på ilden og opbrændes. Dommen blev stadfæstet af Landstinget i Viborg d. 28. juli. Christian V havde ganske vist d. 21. juli underskrevet et brev til landsdommerne her og pålagt dem ikke at lade nogen brænde for trolddom, før sagen var prøvet ved Højesteret. Hvad enten nu brevet kom for sent, eller dommerne med vilje har set bort fra det, så hersker der næppe tvivl om, at søstrene blev brændt. Endnu i 1900-tallet var der folk på egnen, der kunne udpege det sted sydvest for Breum præstegård, hvor de to søstre blev brændt. Også Puushøj, hvor Anne Madsdatter forskrev sig til Djævelen, kendes endnu. Den lå nordvest for kirken, og sagnet fortæller, at her samles de Thise trolde med Djævelen, der kaldte sig Pus.

Selv om Højesteret med en dom i 1698 satte punktum for heksebrændinger, så forsvandt troen på trolddom dog ikke uden videre. Salling er således kendt for en ulovlig heksebrænding, der fandt sted i 1722, da Dorte Jensdatter fra Grønning blev pint og indebrændt af nogle bønder. De fik strenge straffe i form af landsforvisning og dødsstraf.