Nanna Aakjærs virke

Kvindevalgretsforeningen
Enkelte sager påkaldte Nanna Aakjærs interesse for samfundsanliggender. I årene forud for grundlovsændringen i 1915 var hun meget aktiv i "Kvindevalgretsforeningen".
Søndag den 26. juli 1908 afholdt Midtsallings Kvindevalgretsforening et møde på Jenle. Nanna Aakjær var formand for foreningen fra 1907 til 1915. Det blev starten på en stor mødeaktivitet på Jenle, der kulminerede med Jenlefesterne.
"Kvindevalgretsforeningen" var, som navnet siger, oprettet med det formål at skaffe kvinder valgret til rigsdagen, hvilket gennemførtes med grundlovsændringen i 1915.

Kvindernes Fredsliga
På tilsvarende måde var Nanna Aakjær aktiv i foreningen " Kvindernes Fredsliga". I 1920-erne var hun formand for den nordjyske kreds af foreningen, i hvilken egenskab hun deltog i ligaens kongres på Snoghøj Højskole.


Nanna og Jenle
Nanna Aakjær overlevede sin mand i mere end 30 år, og hun var i de mange år fuldt optaget af at drive gården Jenle samt at tage vare på Jeppe Aakjærs store forfatterskab.