Rasmus Henrik Kruse

Rasmus Henrik Kruse blev født 1796 i Navtrup præstegård på Nordsalling som den ældste ud af en børneflok på syv. Som ung kom han til Frøslevgård på Mors som landvæsenselev, og tre år senere blev han forvalter på Dueholm. Efter at have været her i ti år var han et par år fuldmægtig på herredskontoret i Nykøbing. Kruse giftede sig i 1828 og slog sig ned på Fur, hvor han boede indtil sin død.

Allerede i Nykøbing var Kruse begyndt at male silhouetter, en aktivitet han fortsatte med på Fur. Han satte annoncer i aviserne og tog bl.a. kortere ophold i Aalborg og Hjørring, hvor folk mødte op og fik lavet silhouetportrætter. Samtidig rejste han rundt og malede købstæder og herregårde, som han solgte til herremænd og velstillede borgere. På sine ture indsamlede han desuden historiske oplysninger om sine motiver, der også omfattede oldtidsminder og nyere mindesmærker.

I årene 1832-57 foretog han talrige af disse såkaldt antikvariske rejser. Tanken var at få tingene udgivet og vinde sig et navn som historisk-topografisk forfatter. I den forbindelse brevvekslede han med flere videnskabsmænd. Kun i et vist omfang lykkedes det at få tingene trykt. Han havde dog den tilfredsstillelse, at manuskripter og billeder blev overdraget til offentlige samlinger, så de blev bevaret for eftertiden. I diverse samlinger er der registreret over 200 af hans billeder foruden en del silhouetter.

I 1800-tallets første halvdel var der kun få kunstnere med akademisk uddannelse uden for hovedstaden. Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke blev tegnet og malet. Det er Rasmus Henrik Kruse et glimrende eksempel på. Man har været tilbøjelig til at bedømme denne naivistiske kunst ud fra dens dokumentariske oplysningsværdi. Kruses motiver er da også en historisk guldgrube, men det er tillige smukke billeder, simpelthen. At han selv var mere beskeden, fremgår af forordet til Et lidet Album af Aqvarel Malerier, som han i 1859 skænkede til kongens privatbibliotek:

"Jeg erkender dybt mit ubetydelige Kunstner Talent, og at jeg som reen Naturbarn, der ikke har haft Lejlighed til at uddanne mig efter Kunstens Regler, umuligt kan levere noget skjønt og kunstnerisk."