Staten overtager Jenle

Nanna Aakjær beboede fortsat gården til sin død i 1962. I 1961 solgte hun gården til datteren Solvejg Aakjær Bjerre, der i efteråret 1981 solgte den til staten. Solvejg Bjerre døde i 2001. (nekrolog i pdf-fil) Driften af stuehuset på Jenle varetages efter aftale med staten nu af Skive Kommune, hvor Jenle er beliggende.
Stuehuset er - med få mindre ændringer - indvendig og udvendig ganske som det var, da Jeppe Aakjær døde. De besøgende vil her kunne danne sig et indtryk af hans omfattende arbejdsindsats.

Man vil også stifte bekendtskab med Nanna Aakjærs smukke billedskærerarbejder, der er præget af en fremragende håndværksmæssig kvalitet.

Et besøg på Jenle er således et bekendtskab med en bygning, der var rammen om et samliv mellem to rigt udrustede personligheder, der i usædvanlig grad formåede at præge deres omgivelser og deres samtid.

Nanna Krog blev født i 1874 på den nu ikke længere eksisterende hedegård "Store Døes" i Måbjeg ved Holstebro. Som helt ung kom hun til København, hvor hun kom i snedkerlære.

Efter et års ophold på Kleins tegnestue rejste hun til Stockholm, hvor hun i 1898 fik afgang som billedskærer fra Tekniska Skolan. Derefter vendte hun tilbage til København og blev her i en årrække lærerinde på Richardts Sløjdskole. Fra 1905 - 1907 var Nanna Krog modellør på Den Kgl. Porcelænsfabrik.