JENLE

Se foredrag på Foredrag
Dato:
17-01-2018

Uge nummerr:
3
Søg her!!


FORRIGE SIDE

FORSIDE


.
FOTOALBUM

LINK

SØG & SURF

KONTAKT

Lihme Kirke

Bo Kjeldsen havde frigjort sig for sit tjenesteforhold til kirken og var faldet "forsmædeligt ned i frafaldets spy og til en hustrus illigitime leje, således som hans talrige afkom vidner om." I samme brev omtales Lihme kirke som viet til Sct. Vincentius, der var én af de populæreste helgener i England. Det understreger den engelske påvirkning i byggestilen, der får eksperter til at bedømme kirken til at høre til landets ældste stenkirker. Sandsynligvis er kirken en del ældre end føromtalte brev.

Skibets mure er opført af små marksten og har kun tilhuggede kvadre i soklen samt i hjørner, vinduer og døre. Kor og apsis er derimod opført af granitkvadre i meget forskellig størrelse. Det kunne tyde på, at skibet er ældst, og at kirken ikke har haft en trækirke som forgænger. Normalt byggede man først koret i sten, mens trækirken fortsat kunne anvendes. På korets østhjørner er der under tagskægget placeret dyrefigurer, og på sydsiden ses en tilmuret præstedør. Tårnet er senere ombygget, men den oprindelige underdel fra 1100-tallet er bevaret. En del romanske kirker fik tidligt et tårn bygget til. Tårnene skulle ikke bruges til klokkerne, som fortsat hang i deres klokkehuse eller stabler. Sandsynligvis var de snarere opført som magtsymboler. I Lihme kirke residerede herremanden da også i tårnet under gudstjenesten, idet man mener, der har været indrettet herskabsstol på 1. sal.

Inde i kirken er korhvælvet smykket med særprægede kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet. Døbefonten er alene et besøg værd i kirken. Den er rigt udsmykket med relieffer, bl.a. et motiv med to geder, der æder af livets træ. Til venstre herfor ses en løvekamp og en ridder i kamp med et dragelignende væsen. Til højre er en hjortejagt, som måske symboliserer sjælen, der jages af de onde magter. De danske 500 kr. sedler var engang forsynet med et billede af en plovmand, men han er i dag blevet afløst af dragekæmperen fra døbefonten i Lihme kirke.