JENLE

Se foredrag på Foredrag
Dato:
17-01-2018

Uge nummerr:
3
Søg her!!


FORRIGE SIDE

FORSIDE


.
FOTOALBUM

LINK

SØG & SURF

KONTAKT

Grinderslev Kloster

Klosteret tilhørte augustinerordenen og omtales første gang 1176, da bisp Niels stiftede et broderskab mellem Grinderslev Kloster og domkapitlets kloster i Viborg. Klosterets betydning understreges af, at alle danske augustinerkanniker holdt tre vigtige møder her i 1200-tallet. Et minde om det lærde liv på stedet har vi i Grinderslevhåndskriftet fra slutningen af 1400-tallet. Det har tilhørt klosterets bibliotek og er en samling afskrifter af teologiske afhandlinger.

Efter reformationen var det slut med munkelivet, og klosteret blev en herregård. Den hørte under kronen, som pantsatte den flere gange. I 1581 købte Christopher Lykke gården, der dengang kun havde bygninger i bindingsværk, sikkert et tegn på, at klosteret eller dele af det var nedrevet. Det er svært at forestille sig, at klosteret ikke har haft et eneste stenhus, selv om det ifølge traditionen endte sine dage i fattigdom.

Christopher Lykke byttede sig til Grinderslev kloster for 29 fæstegårde, 7 mindre gårde (bol) og 2 møller. Han blev efterfulgt af sønnen Iver Lykke, som ved Kalmarkrigens udbrud i 1611 havde meldt sig til krigstjeneste under Aalborgs fane. Dennes søn, Valdemar, faldt 1657 i krigen mod svenskerne. Deres indsats for fædrelandet blev påskønnet senere, da Valdemar Lykkes tre døtre flere gange fik eftergivet skatterestancer. De overtog gården - og dens gæld - efter deres mor omkring 1690 og levede i stor beskedenhed med kun få tjenestefolk. De tre frøkener klarede sig igennem de svære år med energi og dygtighed og fik oven i købet opført en ny hovedbygning.

I 1750 var det slut med adelige ejere, idet gården blev solgt til en købmand i Holstebro. På det tidspunkt havde hovedgården 32 tdr. hartkorn og fæstegårde på i alt 208 tdr. hartkorn. Fæstegårdene blev dog solgt fra i slutningen af 1700-tallet.

Grinderslev Kloster har siden 1851 været i familien Kirketerps eje. Hovedbygningen fra slutningen af 1600-tallet blev i 1886-87 afløst af den nuværende. Siden 1963 har Grinderslev Kloster udlejet værelser til feriegæster, og efter aftale modtages grupper til rundvisning. Klosterkirken er viet til Skt. Peder. Tårnet er sengotisk, opført af munkesten og af nedbrudte kvadre fra skibets vestgavl. Sideskibet er udformet som to sammenbyggede kapeller med hver en rundbue ind mod kirken. De to gavle på sideskibet har været fjernet, så kirketaget kunne forlænges ned over sideskibet. Efter en gennemgribende restaurering 1885-89 blev de to gavle genopført.

Kirkens apsis er betegnet som én af landets mest fuldendte. Udsmykningen består af fem dobbeltbuede arkadefelter, der flankeres af halvsøjler. Lidt af et mesterværk er også præstedøren i korets sydside med store karmsten, der er dekoreret med en drage og en løve.

Da våbenhuset blev nyopført i 1950'erne, fandt man bordpladen til alteret. Inde i kirken er nogle af landets bedste kalkmalerier fra renæssancen (malet i 1570'erne). Daniel i løvekulen og Jonas i hvalens bug er hovedmotiverne på nordvæggen. I tårnrummet findes et maleri fra omkr. 1530 af Jomfru Maria med Jesusbarnet.