JENLE

Se foredrag på Foredrag
Dato:
20-02-2018

Uge nummerr:
8
Søg her!!


FORRIGE SIDE

FORSIDE


.
FOTOALBUM

LINK

SØG & SURF

KONTAKT

Poul Bjerre - Krejbjerg

I 1973 skrev Poul Bjerre en række kronikker til forsvar for landsbyer og landsbyliv. Samtidig var det et angreb på den herskende politik, som favoriserede storbyer og statscentralisme. Følgen blev, at kronikøren de følgende år holdt foredrag om emnet op til seks dage om ugen, når det gik hårdest til. Undertiden foregik det i "parløb" med forfatteren Knud Sørensen, der havde lignende synspunkter. Denne oplysningsvirksomhed var en medvirkende årsag til dannelsen af Landsforeningen af Landsbysamfund. Når man har en god idé, er man moralsk forpligtet til at iværksætte den. Den besked fik Poul Bjerre af sin bror, forstanderen på handelsskolen i Skive. Eftersom Poul Bjerre boede i Krejbjerg, var det nærliggende at starte forsøger her. I efteråret 1974 blev der indkaldt til borgermøde, hvor godt 60 mennesker deltog. To tredjedele stemte for en plan, der gik ud på at omdanne landsbyen og dens omegn til et andelsforetagende, hvor beboerne i fællesskab skulle eje jord og bygninger og indgå i et integreret fællesskab.

Godt to år senere afblæste Poul Bjerre Krejbjergforsøget, der aldrig nåede ud over planlægningsfasen. "Det var godt, det gik sådan. Projektet var for umodent og for ambitiøst til at kunne lykkes." Citat Poul Bjerre. Sådan skriver en mand, der tør lære af sine fejl. Og kampen fortsatte på skrift. I bøger som Utopisk humanisme (1988) og Ud af industrikulturen (1994) har han gjort op med industrisamfundets værdigrundlag (penge og magt) og formuleret en original humanistisk, økologisk værdifilosofi. Udgangspunktet er, at alle mennesker er født til at ønske et godt liv i et godt samfund.

"Der var flere andele i ham end i hele andelsbevægelsen tilsammen," skrev Ib Ravn i en kronik i Politiken efter hans død. Videre hedder det: "Poul Bjerre var altid lidt foran, lidt for sig selv, ikke en del af bevægelserne. Dertil var hans intellektuelle krav for store og hans stil for særegen." Poul Bjerre fik i 1977 tildelt Det Danske Akademis Videnskabspris.